Βοήθεια Nokia Lumia 925

background image

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 925

Τεύχος 1.0 EL

background image

Πσσστ...

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει...
Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας – τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή σας, όποτε

τις χρειάζεστε. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια,

πατήστε Nokia Care.
Παρακολουθήστε τα βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/NokiaSupportVideos.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους υπηρεσίας και την Πολιτική προστασίας

προσωπικών δεδομένων της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/privacy.

© 2013 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2